ternyata kalah juh cr7 sama leo10 masalh tropi..
wkwkwkwkwk.........